Slektsside   

 

Status

Med solid bistand fra min datter Gunn, har jeg samlet tilgjengelig informasjon på nettet om våre aner. Noen grener har blitt svært lange takket være Gunn, mens andre knapt er utviklet ennå. Vi er nok dyktigere og ikke minst ivrigere som Internettbrukere enn som slektsforskere. Vi har derfor beholdt henvisninger til våre ikke-primære kilder slik at det i ettertid blir lettere for oss selv og andre å sjekke holdbarheten av de data vi har samlet.

Vi har inkludert noen koblinger som ikke anses å være helt sikre. Her har vi listet de viktigste av disse usikkerhetene. Vær så snill å ta kontakt (se nederst på siden) om du kan hjelpe til med avklaringer.

Etter hvert vil vi gå grundigere gjennom kildene. Vi prøver dessuten å utvikle de hittil ikke-utviklede delene av slektstreet ved bruk av kirkebøker.

Tilhørighet

Slekten har ett tyngdepunkt i Hadsel i Nordland. Et annet er i Salten (Skjærstad, Saltdal, Bodin, Fauske, Sulitjelma), men en del av disse kommer opprinnelig fra Trøndelag, Jämtland, Møre (Grytten, bl a "Fiva gård").

Jeg har bodd i Trondheim de siste 42 årene og føler sterk tilhørighet til byen (som min kone og mine barn alltid har bodd i). Derfor er det morsomt å finne at flere av mine aner har bodd her. Noen av de mest framtredende på 1600-tallet er fire av byens borgermestere (Lauritsen, Caspersen, Anderson og Helkand), to biskoper (Schjelderup og Bredahl), noen prester samt på 1800-tallet en liten "kuriositet"; Fanejunker Arnoldus Moxness (min tipp-tipp-oldefar).

Anetre

Anetreet er tilgjengelig både som familiesider (fremstilt v h a GedPage) og som personsider med tilhørende slektstrær (framstilt v h a GED2HTML).

Det ser ut til at en gren går til Benkestokslekten. Denne og andre grener går til de gamle norske vikingekongene (samt en rekke kongelige i mange land). Et besøk på Isle of Man får en til å skjønne hvor sentralt Godred Crowan står i historien. Han var en av mange norske konger på Isle of Man for 1000 år siden som antas å inngå i vårt slektstre.

Noen kjente slektsnavn i treet:   Benkestok   Blix   Bredahl   Fiva   Schancke   Schjelderup

Kilder

Det startet med at jeg fikk en bok om "Fanejunker Arnoldus Andreassen Moxness og hans etterslekt" utgitt av Johan Weisæth. Mine viktigste kilder ble deretter folketellingene i 1900, 1875, 1865 samt 1801 supplert med oppslag i noen utvalgte kirkebøker (nå er alt og mer til tilgjengelig fra Digitalarkivet). Så begynte jeg å få fart i sakene da jeg kom over Familysearch sin store samling (mer eller mindre pålitelig informasjon). Et viktig bidrag underveis var Per Nermos store oversikt over Nordiske aner. Gjennom generelle søk på nettet kom jeg også over Simon Ellefsen sine utmerkede oversikter over slektene SCHJELDERUP, HELKAND, BREDAL, PACKE / HOLK, BLIX og BLOCH. Disse er dessverre ikke lenger fritt tilgjengelige. En av de beste sidene er Björn Espell sine sider. Tore Nygaards Middelaldersider er ikke mindre imponerende. Mange andre har bidratt gjennom sine Web-sider (se komplett oversikt over mine kilder).

Verktøy

Jeg benyttet i utgangspunktet Win-Family i både utgave 4 og 6, men prøvde etter hvert ut mange andre programmer. Etter at Brother's Keeper kom i utgave 6, skiftet jeg til dette og er bl.a. tilfreds med at det håndterer kilder godt. Jeg har skiftet til Reunion 10 for Mac og iPad. For publisering på Internett benyttet jeg lenge GED2HTML og GedPage, men har nå skiftet til den langt mer imponerende TNG 9.

Kontaktadresse:

Last update: 9 Jun 2013